Activitats

Els jocs i activitats que es realitzen en els Centres de Suport Familiar son molt variats i s’adapten a la realitat del grup d’infants, a les seves edats i interessos, al moment del dia, a l’època de l’any i a l’entorn proper. La organització dels jocs i activitats es fa de manera que no requereixin una continuïtat en el temps per tal que en puguin gaudir tots els infants presents, tant els que assisteixen de manera esporàdica com aquells que ho fan amb una certa regularitat. Malgrat que sovint es realitzen activitats dirigides també es dona una gran importància al joc espontani, permetent que els nens i nenes explorin l’entorn al seu ritme i escullin les activitats segons els seus interessos.

Algunes de les activitats que es duen a terme en els Centres de Suport Familiar són les següents:

Psicomotricitat: Els nens i nenes desenvolupen la coordinació i el control del cos mentre juguen amb diferents elements com pilotes, matalassos, tricicles, cordes...

Joc simbòlic: Els infants disposen d’un ampli ventall d’elements quotidians a la seva mida que desenvolupen la imaginació i els hi permeten reproduir diferents situacions i rols socials per mitjà de jocs d’imitació. Joguines tradicionals com les firetes, les nines, els vehicles i les disfresses tenen un alt valor educatiu i continuen trobant-se entre les preferides dels infants.

Música i danses: Els nens i nenes prenen contacte amb diferents tipus de ritmes i estils musicals, cançons populars infantils, música clàssica, cançons tradicionals catalanes i música contemporània.

Expressió plàstica: Activitats de tallers i manualitats fent servir diferents tècniques (pintura de dits, pintura amb pinzells, colors, tallar i enganxar, punxar, estampació, gomets, modelatge, etc.)

Tradicions i Festes populars: Aprofitant les festes tradicionals i les èpoques senyalades de l’any es realitzen jocs, cançons i manualitats que apropen els nens i nenes al seu entorn natural, cultural i social. Són especialment senyalades dates com la Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi així com les festes locals i els inicis de les estacions de l’any.

Cuina i alimentació: Jocs i tallers de manipulació d’aliments amb descoberta dels diferents colors, aromes, textures i sabors. Els nens i nenes gaudeixen de noves experiències i aprenen la importància d’una alimentació saludable.

Jocs de taula: Els jocs de taula, adaptats a les diferents edats, ajuden als nens i nenes a desenvolupar la psicomotricitat fina i el pensament lògic, i els ensenyen la importància de respectar el torn i les regles.

Jocs d’ordinador i altres suports multimèdia: Els infants prenen contacte amb les noves tecnologies de la comunicació, milloren la coordinació vista-mà i adquireixen habilitats mentre gaudeixen jugant amb l’ampli ventall de recursos educatius que s’ofereixen actualment en aquests tipus de suports.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell