Criteris per escollir centre

El primer pas a l’hora d’escollir és plantejar-se quin tipus de centre s’adequa més als vostres interessos i necessitats. L’escolarització dels nens i nenes de 0 a 3 anys no és obligatòria i per tant, podeu decidir lliurement dur-los a la llar d’infants, educar-los exclusivament en família o fer-ho amb el recolzament d’un centre de suport familiar.

Un cop tingueu clar el tipus de centre, és important tenir en compte alguns aspectes importants abans de decidir-vos per un centre concret:

 1. Visiteu els centres que us puguin interessar. Demaneu que us ensenyin totes les dependències (sales de joc, zona de descans, canviadors, lavabos, cuina, pati...) i fixeu-vos especialment en la neteja i en les mesures de seguretat.
 2. Si és possible, observeu el tracte dels educadors envers els infants i la resposta d’aquests.
 3. Esbrineu el nombre d’infants que hi ha habitualment i el màxim que admeten, així com el nombre d’infants per educador amb el que treballen.
 4. Informeu-vos de la titulació i l’experiència del responsable del centre i també de les dels educadors que treballaran amb el vostre infant.
 5. Sol·liciteu que us ensenyin documentació acreditativa del centre. Les llars d’infants han d’estar autoritzades pel Departament d’Ensenyament i han de comptar amb un codi de centre que es pot comprovar a la pàgina web de la Generalitat. Els centres de suport familiar han de posseir la llicencia d’activitats de l’ajuntament i aquells que compleixen els requisits de qualitat de la Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya compten amb un adhesiu identificador a l’entrada.
 6. Interesseu-vos pel projecte educatiu del centre i pel programa d’activitats que s’hi duen a terme.
 7. Pregunteu si la comunicació amb la família es fa de manera verbal, escrita o telefònica, com se us informarà de progrés del vostre infant i de les incidències diàries.
 8. En cas d’utilitzar el servei de menjador informeu-vos de si el centre disposa de cuina pròpia o té contractat un servei de càtering. En qualsevol cas es necessària una autorització vigent de l’Agència Catalana de Protecció de la Salut.
 9. Interesseu-vos per la línia pedagògica del centre i per la manera en què s’administra la disciplina. Pregunteu quin tipus de mesures s’adopten quan un infant es comporta de manera inadequada, quan agredeix a un company, quan no vol menjar o es nega a dormir.
 10. Pregunteu sobre el protocol sanitari del centre, en quins casos els infants no poden assistir-hi i què fa el centre quan un infant es posa malalt o pateix un accident en les instal·lacions. També convé informar-se sobre l’assegurança del centre i les cobertures en cas d’accident.
 11. Informeu-vos de si el centre disposa d’un protocol d’emergència i si el personal està format per respondre de forma eficient en cas de necessitat.
 12. Parleu amb altres famílies que portin els seus infants al centre i informeu-vos del seu grau de satisfacció, dels problemes que han tingut i de si els seus infants hi assisteixen contents.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell