Destinataris

Els serveis de guarda infantil dels Centres de Suport Familiar s’ofereixen a totes les famílies amb infants de 4 mesos a 12 anys però resulten d’especial interès en les següents circumstàncies:

• Famílies monoparentals
• Famílies amb horaris laborals no convencionals, com torns rotatius o torns alterns de matí i tarda.
• Famílies en què s’encarreguen dels infants persones d’edat avançada, com avis i àvies, per tal que puguin comptar amb recolzament en cas de necessitat.
• Necessitats puntuals com malalties, accidents, hospitalització d’un familiar, gestions amb l’administració pública, judicis, etc.
• Necessitat de temps personal per raons de formació o salut: realització de cursets, cursos de conducció, visites al metge, rehabilitació, tractaments, etc.
• Famílies nouvingudes que encara no tenen assignada una plaça escolar per als seus fills i filles.
• Persones amb infants a càrrec que desitgen incorporar-se al món laboral i necessiten temps per fer entrevistes, períodes de formació o períodes de prova.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell