Objectius

Els objectius dels Centres de Suport Familiar són els següents:

1. Facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
Els Centres de Suport Familiar són espais on les famílies poden deixar els seus infants en els moments que realment ho necessiten, sense horaris fixos ni requeriments d’assistència. Això permet a les famílies organitzar-se i maximitzar el temps que els adults comparteixen amb els nens i nenes.

2. Assegurar el benestar del infants i la satisfacció de totes les seves necessitats durant el temps d’estada en el centre.
Els Centres de Suport Familiar són espais acollidors i segurs que compten amb els recursos humans i materials necessaris per garantir la seguretat i el benestar dels infants. Durant la seva estada al centre es respecten els ritmes dels infants i s’adeqüen les activitats a les seves edats i necessitats. Pensant especialment en les necessitats específiques de la primera infància, els centres disposen d’àrees de descans, higiene i alimentació per a infants menors de 3 anys.

3. Treballar amb un projecte educatiu i de funcionament basat en el joc.
El joc es un dret dels infants i l’activitat principal dels nens i nenes de totes les edats. Per mitjà del joc, els infants prenen consciència d’ells mateixos i del seu entorn, es relacionen amb els adults i amb els altres infants i es preparen per a assumir el seu paper a la societat.

Els Centres de Suport Familiar no són centres d’educació formal però concreten les seves activitats a partir d’un projecte educatiu basat en el joc que pretén fomentar el desenvolupament integral de la persona, la relació social sense discriminació i els valors com la solidaritat, la coeducació, els drets humans i la cohesió social.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell