Cal fer un període d’adaptació?

Realitzar una adaptació progressiva al centre no és imprescindible però si aconsellable. En cas d’un imprevist greu una família pot deixar el seu infant en el centre de suport familiar sense una adaptació prèvia però sempre que sigui possible i pel bé de l’infant convé que aquest es vagi acostumant al nou entorn per mitjà d’estades breus i progressives i amb la presència inicial de persones conegudes com pares o germans.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell