Com s’organitzen els espais?

L’organització dels espais depèn de cada centre, del nombre i edat dels infants i de les activitats però generalment no es fa una separació estricta dels nens i nenes per edats i els espais s’organitzen d’acord als jocs i activitats que s’hi desenvolupen: àrea de psicomotricitat, àrea de joc simbòlic, àrea de tallers i manualitats, àrea de jocs de taula...
La normativa de la Xarxa requereix que els centres disposin d’un mínim de 50 m2, d’un espai per a l’ús exclusiu dels menors de 3 anys amb especial atenció als nadons de 0 a 1 any i d’espais adients per a l’alimentació, higiene i descans dels infants.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell