És cert que les ludoteques que atenen nens petits són il·legals i que hauran de tancar?

No, no són il·legals ni hi ha cap normativa vigent que les obligui a tancar.
Abans de juliol de 2009 no existia a Catalunya una normativa específica per a les ludoteques però això no vol dir que fossin il·legals. Les ludoteques privades són establiments legals amb una llicència d’activitats atorgada pels respectius ajuntaments i que, per tant, compleixen totes les normatives municipals i generals vigents en matèria d’edificació, seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Amb el Decret 94/2009 el Govern ha restringit la definició de ludoteca deixant als centres que realitzen serveis de guarda infantil fora del seu àmbit. Aquest decret no prohibeix l’existència d’aquests centres ni qüestiona la seva legalitat, únicament estableix que a partir de gener de 2011 no poden actuar sota la denominació de ludoteca.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell