Puc portar els nens de manera esporàdica, només quan ho necessiti?

Sí. Els centres de suport familiar són la resposta ideal per a les famílies que necessiten serveis de guarda infantil de manera esporàdica. Tots els centres membres de la Xarxa ofereixen aquesta possibilitat per mitjà d’abonaments d’un nombre d’hores determinat que es van consumint a conveniència de la família.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell