Quants centres de suport familiar hi ha a Catalunya?

No hi ha un cens oficial de centres que ofereixen serveis de guarda infantil a Catalunya però s’estima que superen els dos-cents.
D’aquest total la Xarxa de centres de suport familiar de Catalunya (ALPIC) agrupa una cinquantena de centres de suport familiar, la qualitat dels quals queda garantida per una exigent normativa interna.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell