Quants infants hi ha per cada adult?

La ràtio que estableix la Xarxa de centres de suport familiar és d’ 1 adult per cada 10 infants, amb un adult afegit com a recolzament en els grups de 0 a 1 any.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell