Quina documentació cal per inscriure un nen al centre?

La documentació requerida pot variar entre els centres però el més habitual és que es demani DNI de pare i mare, targeta sanitària de l’infant i cartilla de vacunacions. En tots els centres cal que els pares omplin un full amb les dades personals i sanitàries del nen i que signin una autorització d’estada al centre.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell