Quina llei regula els centres de suport familiar?

En el moment actual no existeix a Catalunya una normativa específica per als centres que ofereixen serveis de guarda infantil i per això el seu funcionament es regeix per les normatives generals vigents en matèria d’edificació, seguretat, higiene, sanitat, habitabilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. Aquests centres no estan sotmesos ni a la llei de llars d’infants ni a la de ludoteques i la seva autorització i regulació depèn dels Ajuntaments.
La demanda d’una normativa específica que garanteixi la qualitat dels serveis del sector es remunta anys enrere i prové del Síndic de Greuges, el Parlament de Catalunya, la societat catalana i els propis centres. La Xarxa de Centres de Suport Familiar de Catalunya ha elaborat recentment i presentat al Govern una proposta de regulació que ja s’està aplicant com a normativa interna a tots els centres membres de la Xarxa.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell