Quines titulacions tenen els responsables i els treballadors dels centres?

La Xarxa de centres de suport familiar de Catalunya requereix que els responsables dels centres tinguin una titulació mínima de Director de Lleure Infantil i Juvenil o de Tècnic Superior en l’àmbit socioeducatiu. Per als treballadors dels centres es requereixen titulacions mínimes de Monitor de Lleure, Auxiliar d’Educació Infantil o Tècnic de Grau Mitjà en l’àmbit socioeducatiu.
En el moment actual, en la majoria dels centres de la Xarxa, tant els responsables com els treballadors dels centres tenen titulacions superiors a les requerides sent habituals els Llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Educació Social o Treball Social i els Diplomats en Educació Infantil.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell