Tots els centres de suport familiar funcionen igual?

La Xarxa de centres de suport fmiliar de Catalunya estableix una normativa i uns paràmetres generals per al funcionament dels centres membres però aquests conserven la seva autonomia respecte a la organització interna, els serveis que s’ofereixen, les activitats que s’hi desenvolupen i les tarifes que s’apliquen.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell