Principals diferències

La principal diferència entre els centres de suport familiar i les llars d'infants es troba en l’ordre de prioritat dels seus objectius: l’objectiu principal dels centres de suport familiar és la conciliació, ajudar a les famílies en la cura dels seus infants en els moments en què aquestes ho necessiten. En canvi, l’objectiu principal de les llars d’infants és l’educació, garantir que els infants assoleixen les competències educatives adients a la seva edat.
És cert que els centres de suport familiar desenvolupen activitats educatives i que les llars d’infants col·laboren en la conciliació però la diferència de prioritat entre aquests objectius estableix diferències importants tant en la funció com en el funcionament dels centres:

FUNCIÓ: Els centres de suport familiar tenen funció assistencial mentre que les llars d’infants tenen funció educativa.

EDATS DELS INFANTS USUARIS: Els centres de suport familiar atenen infants de 0 a 12 anys mentre que les llars d’infants atenen exclusivament nens i nenes de 0 a 3 anys.

GRUPS D’INFANTS: En les llars d’infants hi ha una separació estricta dels nens i nenes en diferents grups segons l’any de naixement. En els centres de suport familiar els grups són més flexibles i varien segons els infants presents i l’activitat. Per motius de seguretat l’espai destinant als menors de 3 anys es d’ús exclusiu per a aquests infants, i els nadons menors d’1 any es mantenen separats de la resta.

HORARIS: Els centres de suport familiar tenen un horari d’obertura ampli i, a diferència de les llars d’infants, les hores d’entrada i sortida no són fixes i no s’exigeix complir un horari determinat.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell