Les ludoteques privades es defensen

Mitjà: 
L'Actual-Castellar del Vallés
Data de publicació: 
Dv, 31/10/2008

El col·lectiu de ludoteques neix per frenar el projecte de decret de la Generalitat

CRISTINA DOMENE
El passat juny, la Generalitat posava en marxa un projecte de decret per tal de regular el sector de les ludoteques privades de Catalunya. Com a resposta es va crear el 20 de juliol l’Associació de Ludoteques Privades Infantils de Catalunya (ALPIC). S’estima que actualment hi ha a Catalunya 400 ludoteques privades. Una d’elles és la ludoteca castellarenca La Taca, situada a la plaça Europa. Aquest establiment també s’ha adherit a les reivindicacions en contra de l’aprovació del decret. L’associació ALPIC neix amb la voluntat de frenar el decret, però també per fer front a la confusió social que existeix respecte l’activitat de les ludoteques privades, les seves característiques i serveis, i les diferències que presenten amb les llars d’infants. Un dels problemes que planteja l’aplicació del decret, segons l’ALPIC, és la prohibició de l’estada als infants menors de 4 anys si no van acompanyats dels seus pares. Si això s’aprovés, suposaria el tancament de gairebé totes les ludoteques privades, i per tant, milers de famílies quedarien desateses i es perdrien centenars de llocs de treballs, segons l’entitat. El coordinador pedagògic de La Taca, Sergi Gil, manifesta al respecte: “Han fet una llei restrictiva per carregar-se ràpidament les ludoteques que no s’adapten a les necessitats de l’administració”. A l’estatut de l’ALPIC es precisa que “les ludoteques privades infantils són entitats d’educació no formal que fan servir el joc com a principal eina educativa i que es caracteritzen per facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar per mitjà d’horaris i sistemes de tarifes flexibles”.
Les ludoteques privades organitzen activitats de lleure per als infants en diferents horaris, tractant de respondre, al màxim, les necessitats de les famílies. Sergi Gil explica: “Volem ser un projecte diferent, que és el d’oferir a les famílies un espai de lleure, amb horaris, per exemple de 9 a13 hores, on els nens juguin lliurement i aprenguin a través del joc. Nosaltres no fem el que fan les escoles bressol, ells fan una tasca i nosaltres, una altra”.

NINGÚ NO SE’N FA CÀRREC
Un dels objectius prioritaris de l’ALPIC és servir d’interlocutor amb l’administració per arribar a un acord. Però a causa del buit legal en què es troben les ludoteques que atenen infants de 0 a 3 anys, no se sap quin departament s’ha de fer càrrec: “La Generalitat no té clar quin departament ha de portar les competències. El d’Educació no vol saber res i Governació diu que les seves competències es limiten a les ludoteques per a infants majors de 4 anys”, afirma Gil.
ALPIC diu que és necessari fer una normativa que reguli el sector, però tenint en compte les necessitats socials de les famílies i dels infants, necessitat que, segons l’entitat, no es preveu al projecte de decret de la Generalitat.

Dissenyat per möla! i desenvolupat per Edgar Saumell